Uddannelsen

Næste

holdstart 


mandag, 6. januar 2025

kl. 16.30 – 21.30


Vi har

plads til dig!

Zoneterapeut-uddannelsen hos

Dansk Institut for Zoneterapi

Holdstart og informationsmøder se mere her .....


Fokus på dig.

Du lærer dig selv bedre at kende og får redskaber

til en sund og glad livsstil.

 

Du får træning i tilstedeværelse i nuet,

og meget, meget mere

 


Bemærk, at nogle af fagene tilbydes som åbne kurser, hvor andre interesserede kan deltage.

Kurserne er RAB godkendte.

Intro-video om zoneterapeut-uddannelsen hos Dansk Institut for Zoneterapi kan ses her .....


Zoneterapeut uddannelse i Aalborg

Zoneterapeut uddannelsen hos Dansk Institut for Zoneterapi (DIFZT) [ZCT samarbejdende skole] er baseret på et højt fagligt niveau med vægt på, at den enkelte studerende i forløbet kan vokse sig sikkert ind i rollen som terapeut og matche de krav, den moderne klient stiller. Og så er vores motto:  "Her studerer vi selvkærligt".


Vi tager vi afsæt i en holistiske tilgang til sundhed og sygdom og forebyggelse og årsagsbehandling fremfor symptombehandling. Uddannelsen er konstant i forandring, på samme måde som den verden vi lever i. Du kan læse meget mere om vores zoneterapi skole her ....

 

Bliv zoneterapeut

Du er efter endt uddannelse hos Dansk Institut for Zoneterapi kvalificeret til at blive RAB godkendt.

Zoneterapeut uddannelsen hos os strækker sig over et 2-årigt forløb, hvor du sideløbende med de klassiske zoneterapifag lærer at integrere kost og ernæring, behandlinger, psykoterapi og spiritualitet i teori og praksis.

 

Uddannelsens udbytte

Vores uddannelse kræver et højt engagement fra dig som studerende. Du vil opleve at gennemgå en personlig udviklingsproces, hvor du udover at lære et håndværk, flytter dig selv mentalt og bliver i stand til at træffe bevidste valg i forbindelse med behandling af klienter. Desuden bliver du gennem undervisningen klædt på til at kunne starte din egen klinik efter uddannelsesforløbet.

 

Scroll ned og se hvilke fag zoneterapeut uddannelsen indeholder.


Zoneterapi uddannelsens indhold* 

 

300 timer: Praktisk/Teoretisk zoneterapi, 5 elementlære,

Meridianlære, Organrelaterede muskler, Journalføring, Klinikdrift, Supervision

50 timer: Psykologi og Spiritualitet

40 timer: Kost, Vitamin- & mineralterapi, Urtemedicin, Detox, Diverse kure

15 timer: Qi gong/Tai chi

15 timer: Biopati

15 timer: Orientalsk diagnose

15 timer: Markedsføring og iværksætteri

 

I alt 450 timer

 

Derudover skal du dokumentere, at du i løbet af uddannelsen har givet mindst 50 timers behandlinger uden for skoletiden. 
Dette så du oparbejder et vist håndelag og øvelse i faget.

 

* Der tages forbehold for ændringer af fagsammensætning og timetal. Fag og timer vil dog altid opfylde kravene for RAB-godkendelse.

 

 Pris: kr. 58.000,-*

(mulighed for afdragsordning).

*Der tages forbehold for prisjusteringer.Ikke inkluderede, men krævede fag

Fagene Anatomi & Fysiologi og Sygdomslære samt Førstehjælpskursus er ikke inkluderede i vores uddannelse, men kræves for at blive RAB-godkendt. Anatomi & Fysiologi og Sygdomslære skal du selv sørge for at have bestået, inden zoneterapeutdelen kan påbegyndes. Disse udbydes af forskellige udbydere som e-learning. Sørg for at udbyderen/kurserne er RAB godkendt. Der gives merit for fagene, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og kan dokumentere eksamen i fagene.


Førstehjælpskurset skal først være bestået, når du vil ansøge om RAB-godkendelse.


Du kan hente /downloade vores uddannelsesfolder her ...


Mulig økonomisk støtte

I visse tilfælde kan der være mulighed for økonomisk hjælp via din A-kasse, ligesom jobcentrene i forskellige tilfælde finder mulighed for at give støtte til jobsøgende på dagpenge og kontanthjælp.

 

Forhør dig om mulighederne hos din sagsbehandler.

Vejledning og supervision 

Under hele zoneterapi uddannelsen er der løbende vejledning af hver enkelt elev, hvor du sammen med din underviser taler om din faglige læring og din personlige udvikling. Ved en start- midtvejs og slutsamtale evaluerer I på individuelle arbejdspunkter og mål. Du kan læse mere om uddannelsens undervisere her.


Ugentlig undervisning

Hos Dansk Institut for Zoneterapi modtager du undervisning én gang om ugen. Der er typisk tale om aftenundervisning med en varighed på 5 timer. Hvis det er muligt, opretter vi også daghold.


Du har fri på diverse helligdage og ferier, men skal forvente at afsætte 3 weekender igennem forløbet til længerevarende undervisning. Al undervisningsmateriale og bøger er inkluderet i uddannelsens pris.


Eksamen

Zoneterapeut uddannelsen afsluttes med en todelt eksamen, der består af en 4 timers skriftlig prøve samt en praktisk og mundtlig eksamen. Den mundtlig eksamen tager afsæt i en skriftlig klientcase, som skrives over de sidste tre måneder. Der bliver til eksamen gjort brug af eksterne sensorer.


Zoneterapeutuddannelse i Aalborg

Al undervisning foregår i Aalborg, i Hjulmagerhuset på Hjulmagervej 3 – hvor Dansk Institut for Zoneterapi holder til. Vores studerende kommer fra hele Jylland, primæart Aalborg, men også fra bl.a. Viborg og Hjørring. Vi tager meget gerne imod dig uanset, hvor du kommer fra.

 

Vil du vide mere om zoneterapeut uddannelsen, kan du læse om de enkelte fag herunder.

Du er også altid velkommen til at ringe til os på telefon 51 70 29 69.


40,9 % af alle zoneterapeuter har zoneterapi som hoved-beskæftigelse.

Lær at blive en dygtig zoneterapeut og få muligheden for at kunne leve af det efter endt uddannelsen. Hele 40,9 % af landets zoneterapeuter har faget som fuldtidsbeskæftigelse ifølge denne landsdækkende undersøgelse fra Syddansk Universitet i Odense: "Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling"


Zoneterapiundervisning


Praktisk og teoretisk zoneterapi

På fødderne har vi et kort over alt i kroppen, som er inddelt i zoner. Undervisning i praktisk og teoretisk zoneterapi handler om at navigere i disse zoner og mærke, om der er balance eller ubalance.

 

Zoneterapi er et håndværk, og de mange timers undervisning vil gøre dig i stand til at mestre faget. Du vil lære de 14 overordnede meridianer at kende samt at kunne anvende disse som diagnoseredskab og behandlingsmetode.

Derudover vil du modtage undervisning i, hvad det vil sige at drive en klinik, og hvordan du fører en zoneterapeut journal. Ligesom du får kendskab til de lovgivningsmæssige retningslinjer, der er for zoneterapeuter.

 

 Kost - Vitamin- & mineralterapi – Detox – Urtemedicin - Diverse kure

Som terapeut er det vigtigt at have en viden omkring, hvad kost og vitaminer gør ved os og vores krop. Den viden sætter dig i stand til at motivere dine klienter og give dem råd og vejledning omkring kost i forhold til, hvilken kost, der gør os trætte og hvad der giver os energi og kan fremme helbredet.

 

Psykologi – Personlig/Spirituel udvikling

Psykologi er en vigtig del af zoneterapeut uddannelsen, da du i dette fag bl.a. lærer om kommunikation og kropssprog, sorg, krise, stress, spiritualitet og meget mere. Psykologi er et grundlæggende redskab i forhold til at håndtere og rumme klienter, samt lære sig selv at kende, egne styrker og eventuelle begrænsninger. Faget giver dig redskaber til at blive tryg i terapeutrollen.

 

 Qi gong og Tai chi

Dansk Institut for Zoneterapi var blandt de første til at indføre qi gong og Tai chi som en del af zoneterapeut uddannelsen. Gennem meditative bevægelser træner du dit sind og får nogle redskaber til at hvile mere i dig selv. Jo mere ro og indre balance du selv er i, jo mere vil du også være i stand til at være det i mødet med din klient.

 

Biopati

Læren om, hvordan sygdomme udvikler sig i kroppen, er et vigtigt redskab for dig som terapeut, når du står over for en klient. Biopati giver dig et indblik i, hvordan kroppen over tid kan hele sig selv, efter at den har været nedbrudt. Som terapeut kan du bruge denne viden til at hjælpe dine klienter til at få en tillid til, at kroppen kan noget, hvis blot vi giver den de rette muligheder.

 

 Orientalsk diagnose

Ligesom fødderne giver ansigtet os nogle svar. Orientalsk diagnose handler om at aflæse ansigter og herigennem knække koden til, hvad klienten har af ubalancer.

 

 Markedsføring og iværksætteri

Drømmer du om at få din egen klinik, er det vigtigt med en basisviden om drift, markedsføring og regnskab. Zoneterapeutuddannelsen indeholder derfor også undervisning i disse emner, så du er klædt på til en karriere som selvstændig. Ligeledes orienteres om lovgivningen på området og andre retningslinjer, der gælder for zoneterapeuter og alternative behandlere.


Læs hvad vores studerende siger ...


Zoneterapeutuddannelsen i Aalborg hos Dansk Institut for Zoneterapi

ZONETERAPEUT- UDANNELSEN


hos Dansk Institut for

Zoneterapi tager afsæt i en holistiske tilgang til

sundhed og sygdom. Forebyggelse og årsags-behandling fremfor symptombehandling.


KURSER & EFTERUDDANNELSER


Zoneterapeut skolen tilbyder, udover zoneterapeut-uddannelsen, jævnligt kurser, uddannelser og foredrag indenfor bl.a. Qi Gong, forskellige terapiformer, kost og ernæring og alternativ behandling.

Dansk Institut for Zoneterapi - Zoneterapeutskolen i Aalborg


Hjulmagervej 3 - 9000 Aalborg


Tel. 5170 2969 - e-mail: sanne@difzt.dk