Uddannelsen

Aalborg Zoneterapeutskole  

Dansk Institut for Zoneterapi

Uddannelser & Kurser

ZONETERAPEUTUDDANNELSEN

HOS DANSK INSTITUT FOR ZONETERAPI I AALBORG


Holdstart og informationsmøder se mere her .....


Zoneterapi uddannelse

Zoneterapeut uddannelsen hos Dansk Institut for Zoneterapi er baseret på et højt fagligt niveau med vægt på, at den enkelte studerende i forløbet kan vokse sig sikkert ind i rollen som terapeut og matche de krav, den moderne klient stiller. Uddannelsen er konstant i forandring, på samme måde som den verden vi lever i. Du kan læse meget mere om vores zoneterapi skole her.


Bliv zoneterapeut

Tilmeld dig og bliv zoneterapeut hos DIFZT. Uddannelsen som zoneterapeut er RAB-godkendt og er et 2-årigt forløb, hvor du sideløbende med de klassiske zoneterapifag lærer at integrere kost og ernæring, behandlinger, psykoterapi og spiritualitet i teori og praksis.


Uddannelsens udbytte

Vores uddannelse kræver et højt engagement fra dig som studerende. Du vil opleve at gennemgå en personlig udviklingsproces, hvor du udover at lære et håndværk, flytter dig selv mentalt og bliver i stand til at træffe bevidste valg i forbindelse med behandling af klienter. Desuden bliver du gennem undervisningen klædt på til at kunne starte din egen praksis efter uddannelsesforløbet.


Zoneterapi uddannelsens indhold* 


  • 300 timer: Praktisk/Teoretisk zoneterapi, 5 elementlære,

Meridianlære, Journalføring, Klinikdrift, Supervision

  • 50 timer: Psykologi
  • 40 timer: Kost, Vitamin- & mineralterapi, Urtemedicin, Detox, Diverse kure
  • 15 timer: Chi gong/Tai chi
  • 15 timer: Biopati
  • 15 timer: Orientalsk diagnose
  • 15 timer: Markedsføring og regnskab


I alt 450 timer


Derudover skal du dokumentere mindst 50 timers egne behandlinger uden for skoletiden.


* Der tages forbehold for ændringer af fagsammensætning og timetal. Fag og timer vil dog altid opfylde kravene for RAB-godkendelse.


Vejledning og supervision 

Under hele zoneterapi uddannelsen er der løbende vejledning af hver enkelt elev, hvor du sammen med din underviser taler om din faglige læring og din personlige udvikling. Ved en start- midtvejs og slutsamtale evaluerer I på individuelle arbejdspunkter og mål. Du kan læse mere om uddannelsens undervisere her.


Ugentlig undervisning

Hos Dansk Institut for Zoneterapi modtager du undervisning én gang om ugen. Der er typisk tale om aftenundervisning med en varighed på 5 timer. Hvis det er muligt, opretter vi også daghold. Du har fri på diverse helligdage og ferier, men skal forvente at afsætte 3 weekender igennem forløbet til længerevarende undervisning. Al undervisningsmateriale og bøger er inkluderet i uddannelsens pris.


Eksamen

Zoneterapeut uddannelsen afsluttes med en todelt eksamen, der består af en 3 ½ timers skriftlig prøve samt en praktisk og mundtlig eksamen. Den mundtlig eksamen tager afsæt i et eksamensprojekt, som skrives over de sidste tre måneder. Der bliver til eksamen gjort brug af eksterne sensorer.

 

Zoneterapeut uddannelse i Aalborg

Al undervisning foregår i Aalborg, i Hjulmagerhuset på Hjulmagervej 3 – hvor Dansk Institut for Zoneterapi holder til. De fleste af vores studerende kommer fra Aalborg, og blandt andet Viborg og Hjørring, men vi tager også gerne imod dig der kommer langvejs fra. Vil du vide mere om zoneterapeut uddannelsen, kan du læse om de enkelte fag herunder. Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 51 70 29 69.


Praktisk og teoretisk zoneterapi

På fødderne har vi et kort over alt i kroppen, som er inddelt i zoner. Undervisning i praktisk og teoretisk zoneterapi handler om at navigere i disse zoner og mærke, om der er balance eller ubalance. Zoneterapi er et håndværk, og de mange timers undervisning vil gøre dig i stand til at mestre faget. Du vil lære de 14 overordnede meridianer at kende samt at kunne anvende disse som diagnoseredskab og behandlingsmetode.

Derudover vil du modtage undervisning i, hvad det vil sige at drive en klinik, og hvordan du fører en zoneterapeut journal. Ligesom du får kendskab til de lovgivningsmæssige retningslinjer, der er for zoneterapeuter.


Kost, vitamin og urtemedicin

Som terapeut er det vigtigt at have en viden omkring, hvad kost og vitaminer gør ved os og vores krop. Den viden sætter dig i stand til at motivere dine klienter og give dem råd og vejledning omkring kost i forhold til, hvilken kost, der gør os trætte og hvad der giver os energi og kan fremme helbredet.


Psykologi

Psykologi er en vigtig del af zoneterapeut uddannelsen, da du i dette fag bl.a. lærer om kommunikation og kropssprog, sorg, krise, stress, spiritualitet og meget mere. Psykologi er et grundlæggende redskab i forhold til at håndtere og rumme klienter, samt lære sig selv at kende, egne styrker og eventuelle begrænsninger. Faget giver dig redskaber til at blive tryg i terapeutrollen.


Chi gong og Tai chi

Dansk Institut for Zoneterapi var blandt de første til at indføre Chi gong og Tai chi som en del af zoneterapeut uddannelsen. Gennem meditative bevægelser træner du dit sind og får nogle redskaber til at hvile mere i dig selv. Jo mere ro og indre balance du selv er i, jo mere vil du også være i stand til at være det i mødet med din klient.


Biopati

Læren om, hvordan sygdomme udvikler sig i kroppen, er et vigtigt redskab for dig som terapeut, når du står over for en klient. Biopati giver dig et indblik i, hvordan kroppen over tid kan hele sig selv, efter at den har været nedbrudt. Som terapeut kan du bruge denne viden til at hjælpe dine klienter til at få en tillid til, at kroppen kan noget, hvis blot vi giver den de rette muligheder.


Orientalsk diagnose 

Ligesom fødderne giver ansigtet os nogle svar. Orientalsk diagnose handler om at aflæse ansigter og herigennem knække koden til, hvad klienten har af ubalancer.


Markedsføring og regnskab

Drømmer du om at få din egen klinik, er det vigtigt med en basisviden om drift, markedsføring og regnskab. Zoneterapeutuddannelsen indeholder derfor også undervisning i disse emner, så du er klædt på til en karriere som selvstændig. Ligeledes orienteres om lovgivningen på området og andre retningslinjer, der gælder for zoneterapeuter og alternative behandlere.


Se hvad Undervisningsministeriet skriver om uddannelsen her.

Intro-video om zoneterapeutuddannelsen hos Dansk Institut for Zoneterapi kan ses her .....

Elevudtalelser:

 

"At tage en uddannelse hos Sanne har for mig, været som at begive mig ud på en livslang rejse.

Jeg havde ikke nogen anelse om, hvor omfattende denne rejse ville blive.

Verden jeg rejser i bliver hele tiden større, men er altid med afsæt i det solide fundament, jeg har fået dannet gennem min uddannelse hos Sanne.

Hver gang jeg står overfor en ny uddannelse eller ny udfordring, bliver jeg mindet om, hvor heldig jeg er med lige præcis den bagage, jeg har fået med mig.

Jeg rejser stadig, og dette med den bedste rygsæk fyldt med faglighed og høj etik pakket nænsomt og kærligt sammen med Sanne, med lige nøjagtig de redskaber jeg har brug for.

Når jeg ser tilbage på min uddannelses tid hos Sanne er det med stor glæde og taknemmelighed. Sanne er et særligt væsen, man ikke møder mange af og hun er aldrig nærig med sig selv.

Når jeg ser på min uddannelse og Sanne, kan jeg bedst sammenligne det med et maleri, der skal ses på afstand. Det er fyldt med smukke detaljer, men de mange detaljer og lag i billedet bliver smukkere og smukkere jo størrere ens perspektiv bliver.

Af hjertet tak for dig og det du giver, Sanne".

[Marianne]

 

 

"Det har været et stort privilegium, at studere zoneterapi ved Dansk institut for Zoneterapi. Ikke kun fordi jeg føler jeg har fået den allerbedste og mest grundige uddannelse, men også fordi det har givet mig en fantastisk personlig udvikling". ..... læse hele udtalelsen her .....

 

"Sanne Andersen er ikke blot en brand dygtig underviser ved Dansk Institut for Zoneterapi. Hun er en mentor og en ildsjæl for zoneterapien med stor rumlighed og hjerte.

Det har været to helt fantastiske år, der har givet mig en stor faglig pakke og færdigheder, men det har også været en personlig rejse" .... læs hele udtalelsen her ....

 

Video med kursistudtalelser

Se også denne lille video med udtalelser fra nogle af mine chi gong kursister .

 

Se flere elevudtalelser her ....

40,9 % af alle zoneterapeuter har zoneterapi som hoved-beskæftigelse.

Lær at blive en dygtig zoneterapeut og få muligheden for at kunne leve af det efter endt uddannelsen. Hele 40,9 % af landets zoneterapeuter har faget som fuldtidsbeskæftigelse ifølge denne landsdækkende undersøgelse fra Syddansk Universitet i Odense: "Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling"

Du kan hente vores uddannelsesfolder her:

Pris kr. 52.000,-*

(mulighed for afdragsordning).

*Der tages forbehold for prisjusteringer.

 

Ikke inkluderede fag:

Fagene Anatomi & Fysiologi, Sygdomslære og Førstehjælpskursus er ikke inkluderede i uddannelsen hos Dansk Institut for Zoneterapi. Men fagene kræves for at blive RAB-godkendt. Du sørger selv for at bestå disse fag hos en anden, valgfri udbyder – (hvis du ikke har merit). Nogle af fagene kan evt. tages som e-learning.

 

Mulig økonomisk støtte

I visse tilfælde kan der være mulighed for økonomisk hjælp via din A-kasse, ligesom jobcentrene i forskellige tilfælde finder mulighed for at give støtte til jobsøgende på dagpenge og kontanthjælp.

 

Forhør dig om mulighederne hos din sagsbehandler.